OVK billigt Stockholm

Vad ingår i OVK?

Vad är det då som ingår när man utför en OVK och vad tittar man efter? På det stora hela är svaret på denna fråga att man kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska. Närmare bestämt måste det fungera enligt de föreskrifter som fanns på plats när det först började användas. Vid en OVK tittar man bland annat efter om det finns föroreningar i ventilationen och om det finns någon risk för att de kan spridas i byggnaden. Man undersöker också om det finns något sätt att göra så att ventilationen kan få en minskad energiförbrukning utan att det påverkar luften i byggnaden på ett negativt sätt. 

 

Exakt hur ofta en besiktning behöver utföras och hur noggrann den måste vara är dock något som varierar beroende på vilken typ av byggnad det handlar om. I vissa byggnader krävs det helt enkelt oftare än vad det gör i andra.

 

Instruktioner behöver vara lättillgängliga

När man utför en besiktning kontrollerar man också så att instruktioner och anvisningar gällande skötseln av det ventilationssystem man kontrollerar är lättillgängliga. Det behöver de vara så att de som vistas i fastigheten själva kan åtgärda mindre fel och liknande om några sådana skulle uppstå. Det är också något som underlättar för de som utför besiktningen. Vi arbetar på ett effektivt sätt och det ska vara smidigt att samarbeta med oss.

 

Processen vid OVK ser ut som följande att vi aviserar samtliga fastigheter ungefär en vecka i förväg. Besiktningen utförs normalt mellan 08.0016.00 men vid behov erbjuder vi även våra tjänster på kvällstid för en tilläggskostnad mellan 17.00 - 20.00 så du som kund ska slippa ta ledigt för att vi ska komma. Vid önskemål erbjuder vi även nyckelhantering. Vilken intervall som är rätt för dig beror på vilket ventilationssystem det gäller och vad det är för typ av fastighet. Vi jobbar ständigt på att förbättra processen kring arbetet kring våra tjänster.

 

OVK besikta Stockholm

Vad händer efter slutförd besiktning?

Efter en slutförd OVK får du som ägare av byggnaden ett underlag på besiktningen. Byggnadsnämnden får även ett exemplar av kontrollanten som utfört arbetet. Det är viktigt att du sätter upp protokollet på en synlig plats i byggnaden och är det några fel som behöver bli åtgärdade har du som ägare ansvar att se till att detta åtgärdas. Denna information finns angivet i bygglagstiftningen och har du några frågor om detta går det bra att kontakta oss så berättar vi gärna mer.  

Vi är ett företag baserade i Stockholm. Vårt verksamhetsområde är dock inte begränsat till just centrala Stockholm, utan vi kan hjälpa dig med alla våra typer av tjänster i vilken del av Stockholmsområdet du än befinner dig i. Tveka därför inte på att höra av dig till oss om det är så att du har denna del av landet som din bas och behöver vår hjälp!

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify